Privacy Policy

Laatste aanpassing: 2626/0404/2019201920192019

IT-Partner & Consultancy VOF (“we”) beheren de airborne by IT-Partner & Consultancy VOF website (de “Service”).

Deze pagina informeert u met betrekking tot onze policies aangaande het vergaren, gebruik en het openbaar maken van Persoonlijke Informatie wanneer u onze Service gebruikt.

We zullen uw informatie niet gebruikmaken of met enige partij delen uitgezonderd zoals beschreven in deze Privacy Policy.

We gebruiken uw Persoonlijke Informatie om onze Service te voorzien en te verbeteren. Door het gebruiken van onze Service, bent u akkoord met het vergaren en gebruiken van informatie overeenkomstig deze policy.
Tenzij anders gedefinieerd in deze Privacy Policy, termen gebruikt in deze Privacy Policy hebben dezelfde betekenis als in onze Voorwaarden, toegankelijk op https://drone-solutions.be

Informatie Verzamelen en Gebruik

Gedurende het gebruik van onze Service, is het mogelijk dat we u vragen om bepaalde persoonlijke identificieerbare informatie dewelke kan gebruikt worden om u te contacteren of the identificiëren. While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Persoonlijk identificeerbare informatie mag behouden, maar is niet beperkt tot:

  • Naam
  • Emailadres

Log Data

We verzamelen informatie dewelke door uw browser wordt verstuurd als u onze Service bezoekt (“Log Data”).
Deze Log Data kan informatie bevatten zoals uw computer’s Internet Protocol, (“IP”) adres, type van browser, versie van browser, de pagina’s van onze Service die u beozekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd gespendeerd op deze pagina’s en andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn bestanden die een kleine hoeveelheid aan data bevatten, welk een anonieme unieke sleutel kan bevatten.
Cookies worden naar uw browser verstuurd vanop een website en opgeslagen op de harde schijf van uw computer.
We gebruiken “cookies” om informatie te verzamelen.
U kan uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie is verstuurd.
Echter, als u geen cookies aanvaardt, dan bent u mogelijks niet in staat om sommige delen van onze Service te gebruiken.

Dienstverleners

We kunnen derde partijen inhuren and individuelen om onze Service te vergemakkelijken, om de Service namens ons te voorzien, om Service-gerelateerde diensten uit te voeren of ons te assisteren in het analyseren hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben toegang to uw Persoonlijke Informatie enkel en alleen om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze Persoonlijke Informatie noch openbaar te maken noch te gebruiken voor enig ander doeleind.

Veiligheid

De veiligheid van uw Persoonlijke Informatie is uitermate belangrijk voor ons, maar onthoudt dat geen enkele verzendmethode over het Internet, of elektronische opslagmethode 100% veilig is. Terwijl we streven om uw Persoonlijke Informatie te beschermen met commercieel aanvaardbare middelen, kunnen we niet garanderen dat het absoluut veilig is.

Links Naar andere Websites

Onze Service kan links naar andere websites bevatten dewelke niet door ons worden geëxploiteerd.
Als u op een link klikt van een derde partij, zal uw doorgestuurd naar deze derde partij’s website.
We raden ten zeerste aan om de Privacy Policy van elke website die u bezoekt na te lezen.

We hebben geen controle, en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacy policies of praktijken van enige derde partij of diensten.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen onder de leeftijd van 18 jaar (“Kinderen”).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder 18 jaar.
Als u een ouder of voogd bent en u bent zich bewust dat uw kind on Persoonlijke Informatie heeft bezorgt, gelieve ons hierover te contacteren.
Als we ontdekken dat een kind onder de 18 jaar ons Persoonlijke Informatie heeft aangelevered, dan zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen van onze servers.

Wijzigingen aan deze Privacy Policy

We kunnen onze Privacy Policy geregeld aanpassen. We zullen hierover bericht door de nieuwe versie hier op deze pagina te plaatsen.
U wordt aangeraden om op geregelde tijdstippen deze Privacy Policy na te lezen. Wijzingen aan deze Privacy Policy heeft onmiddellijke ingang wanneer deze op deze pagina is vermeld.

Contact Ons

Indien u enige vragen of opmerkingen zou hebben omtrent deze Privacy Policy, gelieve ons hierover te contacteren.Policy, please contact us.